Fundacja

Fundacja „Antosia” – Pomoc Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi Oczu powstała w maju 2010 roku. Została założona przez rodziców dziewczynki, Antosi Papaj (znanej wszystkim bardziej jako Tosia), których los zaprowadził  w październiku 2009 roku do IP – CZD w Warszawie na Oddział Kliniki Onkologii. U Tosi zdiagnozowano wtedy wewnątrzgałkowy, obuoczny nowotwór oczu – siatkówczak (retinoblastoma – postać obuoczna, mutacja sporadyczna). Tosia cały czas zmaga się z tą chorobą…

Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oczu oraz ich rodzinom.

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, obejmująca następujący zakres:

1. Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi oczu z terenu całego kraju, w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna dziecka;

2. Objęcie kompleksową opieką dzieci z nowotworem oczu i ich rodzin;

3. Działalność o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym na rzecz dzieci z nowotworami oczu;

4. Ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja dzieci z nowotworami oczu;

5. Wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie;

6. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo;

7. Wspomaganie działania placówek medycznych mających na celu leczenie lub rehabilitację dzieci z chorobą nowotworową oczu;

8. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką i leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.

Chcemy Naszym Dzieciom i ich rodzinom pomagać będąc z nimi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.